у дома / наука / математика / Как да се намери дължината на хипотенузата в правоъгълен триъгълник

Как да се намери дължината на хипотенузата в правоъгълен триъгълник

/
122 Прегледи

Как да се намери дължината на хипотенузата в правоъгълен триъгълник</a>

Хипотенуза се нарича най-дългата страна вправоъгълен триъгълник, така че не е изненадващо, че гръцката дума, преведена като "напрегната". Тази страна е винаги срещу ъгъл от 90 °, и страните, които този ъгъл се нарича краката.

Познаването на дължината на тези страни, и величината на остри ъгли могат да бъдат изчислени различни комбинации на тези стойности, а дължината на хипотенузата.

инструкция

    1

Ако знаем дължината на двата крака на триъгълника (Aи В), а след това използвайте, за да намерите на дължината на хипотенузата (С) е може би най-известният от планета математически постулат - Питагоровата теорема. В него се посочва, че квадрата на хипотенузата е равен на сбора от квадратите на краката, което означава, че трябва да се изчисли на корен квадратен от сумата на квадратите на дължините на двете страни, известни: С = (A +?). Например, ако дължината на един крак е 15 cm, а другият - 10 см, дължината на хипотенузата на приблизително 18,0277564сантиметра, тъй (? 15, 10) = (225 + 100) = 325 18,0277564 ???? ,

    2

Ако знаем дължината на само един от краката (A)(?) В правоъгълен триъгълник и ъгъл стойност, разположена срещу нея, дължината на хипотенузата (С) може да бъде определено от тригонометрични функции - синус. За тази цел, се разделят на дължината на известен страна на синуса на формата на ъгъл: (?) C = A / греха. Например, ако дължината на един от краката е равна на 15 см, а ъгълът при срещу върха на триъгълника е 30 °, дължината на хипотенузата е равна на 30 см, като 15 / грях (30 °) = 15 / 0,5 = 30.

    3

Ако в Известно е правоъгълен триъгълникСтойност на остър ъгъл, а дължината на прилежащата част на крака (В), за изчисляване на дължината на хипотенузата (С) може да се използва друг тригонометрична функция (?) - косинус. Трябва да се разделят на дължината на крака известен от косинуса на ъгъла на добре познатите: (?) C = B / COS. Например, ако дължината на крака е равна на 15 см, и стойността на малък ъгъл, съседен на него е 30 °, тогава дължината на хипотенузата на приблизително 17.3205081сантиметра от 15 / COS (30 °) = 15 / (0.5 * ? 3) = 30 /? 3? 17,3205081.

Как да се намери дължината на хипотенузата в правоъгълен триъгълник Тя е на последна промяна: 21-ви Юни 2017 от queviynz
Това е основният текст на долния колонтитул вътрешен контейнер