Категория: Блог

от съществено значение е сред най-висока конкуренция, за да виресурс е лесен за използване и има достатъчно възможности за крайния потребител. Изключително важно е да се скоростта на изтегляне от сайта и момента, в който посетителят ...

блогъри често се изисква да се покаже след основния списък статия на записите, които са близо до нея по този въпрос. Това е логично, тъй като посетител, който е дошъл в блога за всяка информация, която може да се попълни и ...

За да не се заемат много място встраничната лента на блога с помощта на лентата с раздели. Вместо да се поставя вертикално, приспособленията ще бъде елегантно разделени от раздели. За да се получи желаното ...

Интернет жаргон се актуализира постоянно с нещо ново. Едно от тези нововъведения е мем Facepalm, която изпълни първия сектор чуждестранни интернет, а след това се премества и в RuNet. Струва си да се да разберете какво се ...