Тема: Работа с хора с увреждания

Пенсията за инвалидност се изчислява на задължителнаЗа да се онези граждани, които по здравословни причини не са в състояние да бъдат наети на работа. Този вид пенсия се отпуска в резултат на увреждане, което е ...

За да удължите група инвалидност, не е необходимопо-малко от един месец, за да се прилага в клиниката в общността. Не трябва да има паспорт, здравна застраховка политика, ITU помощ (медицинска и социална изпит) ...