Категория: Застраховане

Тези, които трябва да се справят със застраховкакомпании, които не са чували думата "франчайз". Много озадачени, когато застрахователен агент или офис мениджър предлага да емитира същия този франчайз, когато ...

В съответствие с руски трудовото законодателство,болен служител трябва да получава обезщетение, което компенсира пропуснатите дни от работа. За компенсация на работниците предвижда, счетоводство отпуск по болест, което се изплаща от Фонда за социално ...

Застрахователни апартаменти за защитасемейството благополучие и да се предпазят от непредвидени ситуации. Броят на застрахователните случаи включва пожари, урагани, наводнения, кражби. Разбира се, застраховката няма да бъде в състояние да защити ...

Трансфер на осигурителни вноски за извънбюджетнисредства е прерогатив на работодател, който прави това в полза на работниците. Тези инструменти позволяват допълнително покритие различни социални нужди на работниците

Изисквания и правила за организиране на застраховкаДейностите в Руската федерация постоянно се затягат. То е причинено главно от желанието да се защитят потребителите от нелоялна или несъстоятелност застраховател, както и да се въведе разумен ...

Вземете нова политика на задължителното здравно осигуряване във връзка с промяната на името може да бъде в офиса на застрахователната компания, която има лиценз за извършване на MLA.

Изисквания и правила за организиране на застраховкаДейностите в Руската федерация постоянно се затягат. То е причинено главно от желанието да се защитят потребителите от нелоялна или несъстоятелност застраховател, както и да се въведе разумен ...

Застрахователни апартаменти за защитасемейството благополучие и да се предпазят от непредвидени ситуации. Броят на застрахователните случаи включва пожари, урагани, наводнения, кражби. Разбира се, застраховката няма да бъде в състояние да защити ...

Много шофьори се чудят далиизчисляване на разходите за задължително застраховане на колата си, с други думи - на цената на CTP. Тази сума е желателно да се разчита преди подписването на договора със застрахователната компания, ...

Застрахователна премия (премия) - единразходите за застрахователни услуги, на полицата плаща застрахователя. С други думи, цената на услугите на застрахователя от клиента, в случай, ако има застраховка ...

През 2002 г. правителството стартира нова реформа, радикално да се промени системата на изчисляване на пенсиите. Доста е трудно да го разберете. Но хората, които са 20-30-годишна възраст, ще се докоснете до ...

Законът позволява на работодателите, кандидатстващиопростена система за данъчно облагане, намаляват платени данъци към бюджета в размер на определените им принос за извънбюджетните фондове. Задължително изискване в този случай - трябва да ...

Разбира се, никой от нас не иска да получи в един инцидент и да се развалят външния вид на вашия четириколесен приятел, или да стане жертва на автомобилни крадци. В такива случаи застраховката Автокаско ...

За съжаление, не всички шофьори могат да бъдат избегнатитрафик инцидент. Дори и лек сблъсък в резултат на повреда на превозното средство, се налага ремонт. Жертвата, в присъствието на застрахователна полица, има право да получи застраховката ...

Размерът на застрахователно обезщетение се определя нав съответствие със законите и подзаконовите актове, установени от договора. Процедурата за определяне на условията и реда на плащане се състои от методология регулаторна изследване за изчисляване на размера на застрахователното обезщетение, както и ...

За да се получи безплатна медицинска помощпациентът е длъжен да предостави валиден медицински застрахователна полица. За задължителните здравноосигурителни вноски, плащани от работодателя на работещия, и той също изготвя политика. Застраховка на безработните ...

При изчисляване на разходите за политиката бележка Гражданска отговорностимайте предвид, че между 28 юли 2011 г. до промяна на коефициентите, свързани с използването на територията на превозното средство, факторът възраст и опит на шофиране, факторът на мощността на транспорта ...

Пренесена увреждане на физическото или юридическолицето може да бъде материал, той се нарича щети. Тя се изразява в намаляване на имуществото на жертвата или лицето на предприятието в резултат на амортизация на нематериалните ползи ...

За да се изчисли размера на глобите върху застрахователните премиинужда от такива необработени данни към датата на възникване и планираните за погасяване на дългове на просрочените задължения и размера на рефинансиране процент в периода от крайния срок ...

CTP застраховка е задължителна за всичкиРуските автомобилисти и следователно сумата на застраховката във всички региони на едни и същи. Дори ако цените се променят с течение на времето, на принципа на изчисляване на застраховка непроменен. И ...