Категория: Приемане

Има моменти, когато младоженците не са имали свои деца дал. Помощта може да дойде сиропиталище. Има много неща, на децата от всички възрасти, които са загубили родителите си. Те ще бъдат щастливи ...

В допълнение към осиновяване, настойничество (ако детето е по-млад от 14 години) или попечителство (ако има повече от 14 години), има приемни семейства, в които се вземат деца за образование. В този случай ...